Wie is Frans Hofstede?


Frans HofstedeFrans Hofstede is geboren op 25 januari 1954 in Leeuwarden. Hij heeft zijn jeugd doorgebracht in het oosten van de stad en wel in de Camminghastraat.

Voetbal was Frans zijn grote passie. Op school blonk Frans uit met zijn handschrift, kleine pentekeningen en zelfgemaakte illustraties bij aardrijkskunde. Veel studeren buiten schooltijd vond hij verloren tijd. Hij was was veel liever buiten in de natuur.

Na zijn schooltijd ging Frans, op zijn negentiende, werken bij de voormalige PTT-POST en dat wist hij 25 jaar vol te houden. Op zijn 46e jaar maakte Frans nog een hele verandering mee. Hij ging in Leeuwarden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid werken. Dat bevalt hem nog steeds prima.

Ook kreeg Frans steeds meer interesse in de schilderkunst. Om zich in het vak te bekwamen, ging hij op curcus bij de Franeker kunstenaar Peter Vassilev.
Vanaf 1990 tot en met 1995 bleef Frans bij Vassilev om vervolgens zelf te gaan exposeren. Exposities waren er onder andere in Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Sneek, Menaldum en Deventer die veel werden bezocht. Frans kreeg de smaak te pakken en werkt nu vooral veel in opdracht.

Inmiddels is Frans al 41 jaar getrouwd met Annemarie. Ze hebben twee kinderen Miranda en Raymond. Verder zijn ze de trotse grootouders van Nina, Erinn, Niek, Evy en Noah waar ze stapelgek op zijn. Vanaf 1987 wonen ze, met veel plezier, in Franeker aan de Dongjumervaart.

Veel schilderijen van Frans hangen inmiddels bij een nieuwe eigenaar aan de wand. In Nederland, België, Zwitserland en zelfs in Amerika.

Wilt u contact met Frans opnemen, maak dan gebruik van het contactformulier.